Tennisbaner

Tennisbaner.

Ved indmelding i klubben kan du mod depositum på 50 kr. til Maria, få udleveret en nøgle der passer til klubhus og baner.  Betalingen sker under fanen Kontingentbetaling.

Da banerne er STIF’s ejendom, er det også os selv der sørger for vedligeholdelse. 

Den daglige vedligeholdelse består i vanding og fejning.  Hovedreglen er at banen skal vandes hvis overfladen virker  løs og støvet. Det kan være ødelæggende for banen hvis der spilles på en meget tør bane. Kom gerne en halv time før spilstart og check om banen trænger til vand. Hvis man trækker en streg i gruset med skosnuden og stregen ikke er er mørk i bunden, - så er det en god ide at vande. Vær rar at hænge slangerne på plads efter brugen.

  Der skal altid fejes med slæbekost efter spillet. Fejningen skal foretages udefra og ind i en cirkelformet bevægelse og starter helt ude ved hegnet. Derved fordeles gruset bedre, og chancen for at indfløjne frø spirer mindskes.

Se også den fejeinstruks der er hængt op på lågen til banerne.

  Blade der er samlet op undervejs skal bankes af ude ved hegnet. Hvis der er faldet mange blade på banen skal de fejes eller rives sammen og fjernes før spillet. Linjerne fejes med liniekostene i fornødent omfang før spillet. 

 Før sæsonstart og når banerne lukkes ned om efteråret, skal der fjernes ukrudt fra banerne.  Om foråret bliver der også rettet af med nyt grus og der tromles. Alt dette klares normalt i løbet af et par weekend dage, - kom og vær med! Og lær tordenskjolds soldater at kende! Det er ikke så slemt når vi er mange om det.

Bolde

Til brug på klubaftener og andre arrangementer i klub-regi stiller klubben bolde til rådighed.   Når du ellers spiller med dine venner skal du medbringe dine egne bolde.

YRSA 

Boldmaskinen YRSA kan lånes til slagtræning efter henvendelse til et udvalgsmedlem.

 Klubaftener

Klubaftener afholdes på tirsdage fra klokken ca. 17 til 20, eller til vi ikke længere kan se bolden.  Det er meget uformelt, og det er forskelligt hvor mange der kommer, - men alle får lejlighed til at spille. 

 Reservering af baner.

 Vil du være sikker på at have en bane til rådighed, så reserver den på sedler der ligger på skrivepulten i klubhuset.