Kvalitet i Børnegymnastikken

Gymnastik afdelingen i STIF har i sæson 2013-14 indgået samarbejde med DGF og fået konceptet ”Kvalitet i Børnegymnastikken” til foreningen. Det betyder at alle vores instruktører og hjælpere har været gennem et kursus forløb. Konceptet arbejder ud fra at alle børn skal udvikle deres motoriske færdigheder på netop deres niveau, og at undervisningen skal bygges op om det enkelte barns kompetencer. Vi glæder os til at arbejde med de nye ideer og redskaber vi har fået.

Vi har igen i 2016 været igennem et kursusforløb.

Kursus i Kvalitet i børnegymnastikken