Aktiviteter i løbeklubben

Aktivitetskalenderen for denne måned finder du i højre kolonne.

I løbet af året har vi en række aktiviteter.

Grønbroløbet
Vi afholder selv 4 løb om året. Du kan se mere og tilmelde dig et løb her: Grønbroløb.

Se billeder fra Grønbroløb

Klubaften
Det kan være forskellige aktiviteter. Fx besøg i løbebutik om aftenen, foredrag i klubben, evaluering ved sæsonafslutning osv.

Udvalgsmøder
Afholdes typisk i forbindelse med planlægning af ny sæson, både sommer og vinter og derudover efter behov.

Årsmøde
Årsmødet skal jf. foreningens vedtægter afholdes mellem 15. februar og 1. marts. På årsmødet snakker vi om den forløbne sæson, og om hvad der skal ske i løbeklubben i fremtiden, både på kort og på langt sigt. Det er også her du kan stille dig til rådighed som udvalgsmedlem. Som udvalgsmedlem kan du bl.a. være med til at præge udviklingen i klubben.

STIF Generalforsamling
Generalforsamling afholdes i marts måned. Aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret ved fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år kan repræsenteres af en forælder/værge.

Du kan læse mere om udvalg og generalforsamling i foreningens vedtægter.

 

 

Aktivitetskalender