VEDLIGEHOLDELSES AF TENNISBANERNE

HVAD

HVORDAN

Fejning af baner

Fej ALTID helt ud til hegnet, så ukrudt ikke får fat og så der ikke dannes algelag langs med hegnet.

Fej i cirkler og slut i midten, så gruset fejes ind mod midten og ikke væk fra banen

 

Vandslanger

Hæng altid vandslanger op efter brug, så der ikke sætter sig grus og snavs i ventiler, og så slangerne ikke bliver klamme

 

Striber

Fejes først inden der spilles

 

Blade på banerne

Hjælp med at fjerne blade. Der står river i klubhuset, der ligger plastposer og ”grabs” til at tage bladene op med i det lille skur inde på banerne.

Bladene bæres ud og drysses mellem trænerne langs med banerne.