Regler for Grønbro Hallen

Præcisering af reglerne for rygning og drikkevarer i Grønbro hallen.

Rygning er ifølge dansk lov forbudt inden døre i det offentlige rum. Det er derfor uden undtagelse strengt forbudt at ryge indendørs i Grønbro hallens lokaler, herunder også omklædningsrum.

Der er fra hallens side stor forståelse for at det sociale element ved idrætsudøvelse også medfører indtagelse af drikkevarer.

Derimod er der ikke forståelse for at disse drikkevarer medbringes på hallens område uden tilladelse.

Drikkevarer skal købes i cafeteriet, og når dette ikke er åbent, i køleboksen i klublokalet. Drikkevarer skal indtages i de dertil indrettede områder, nemlig cafeteria og klublokale.  Ønsker man at klublokalet eller cafeteria skal være til rådighed skal det selvfølgelig aftales med Camilla eller hal personalet.

I undtagelses tilfælde kan det tillades at medbringe drikkevarer, men det skal aftales med Camilla i forvejen, da der skal betales en afgift herfor.

Under alle omstændigheder må drikkevarer aldrig medbringes i omklædningsrummene.

Overtrædelse af ovenstående vil i alle tilfælde medføre bortvisning, og hvis dette ikke umiddelbart efterkommes, karantæne fra hallens områder. Der kan også påføres den ansvarlige forening ekstra regning for grundrengøring af f.eks. omklædningsrum.

Når reglerne er så strenge, skyldes det flere ting:
  • Overtrædelse af rygeloven kan i yderste konsekvens påføre hallen bøder fra myndighederne.     
  • Camilla lever af de varer hun sælger fra sin forretning i hallen, og hun er meget åben for at tale priser med enkelte afdelinger af STIF for levering af mad til arrangementer i forhold til hvor meget afdelingen køber af drikkevarer til dagligt. Det er således mængden af salg af drikkevarer der kan give foreningen rabat.
  • Når der ikke må drikkes i omklædningsrum o.l. skyldes det for det første at det kræver ekstra rengøring, for det andet at man kan komme til skade med glasskår og skarpe metalkanter, for det tredje at der kommer til at lugte af øl og for det fjerde at det generelt ikke er noget godt signal at sende til vores unge mennesker.

Hallen er til daglig et sted for idrætsudøvelse, ikke et værtshus.

Med venlig hilsen

”Camilla’s mad du husker” og Halinspektøren
Sandved Tornemark Idrætsforening
Grønbrovej 1
4262 Sandved
Telefon: 91366336
E-mail: nicmar@mail.dk
CVR: 30402286
Log ind
   
Sandved Tornemark Idrætsforening | Grønbrovej 1 | 4262 Sandved | Tlf.: 91366336