Tennisbaner

Ved indmelding i klubben får du koden til nøgleboksen, hvor der er en nøgle der passer til klubhus og baner.  Betalingen sker under fanen Kontingentbetaling.

 
Da banerne er STIF’s ejendom, er det også os selv der sørger for vedligeholdelse. 
 
Den daglige vedligeholdelse består i vanding og fejning.  Hovedreglen er at banen skal vandes, hvis overfladen virker  løs og støvet. Det kan være ødelæggende for banen hvis der spilles på en meget tør bane. Kom gerne en halv time før spilstart og check om banen trænger til vand. Hvis man trækker en streg i gruset med skosnuden og stregen ikke er er mørk i bunden, - så er det en god ide at vande. Vær rar at hænge slangerne på plads efter brugen.

Der skal altid fejes med slæbekost efter spillet. Fejningen skal foretages udefra og ind i en cirkelformet bevægelse og starter helt ude ved hegnet. Derved fordeles gruset bedre, og chancen for at indfløjne frø spirer mindskes.
 
Se den fejeinstruks der er hængt op på lågen til banerne og opslagstavlen i huset.
 
 Hvis der er faldet mange blade på banen skal de fejes eller rives sammen og fjernes før spillet. Bladene kan smides i hegnet udenfor banerne
 Linjerne fejes med liniekostene i fornødent omfang før spillet. 
 
Før sæsonstart og når banerne lukkes ned om efteråret, skal der fjernes ukrudt fra banerne.  Om foråret bliver der også rettet af med nyt grus og der tromles. Alt dette klares normalt i løbet af et par weekend dage, - kom og vær med! Og lær tordenskjolds soldater at kende! Det er ikke så slemt når vi er mange om det.
 
Bolde
 
Klubben stiller bolde til rådighed til klubaftener, men hvis man ikke er tilfreds med kvaliteten tager man selvfølgelig sine egne bolde med.
 
YRSA
 
Boldmaskinen YRSA kan lånes til slagtræning efter henvendelse til et udvalgsmedlem.
 
Boldene til boldmaskinen skal holdes særskilt og må ikke blandes med de øvrige.
 
Klubaftener
 
Klubaftener afholdes på tirsdage fra klokken ca. 17 til 20, eller til vi ikke længere kan se bolden.  Det er meget uformelt, og det er forskelligt hvor mange der kommer, - men alle får lejlighed til at spille. 
 
Reservering af baner.
 
Vil du være sikker på at have en bane til rådighed, så reserver den på sedler der ligger på skrivepulten i klubhuset.
 
Banerne må kun benyttes til tennis og kun med sportssko med lav profil. Børn under 16 år, der ikke er medlemmer i klubben, har kun adgang sammen med mindst 1 voksen. Inden spillet kan linjerne børstes rene med linjekost. Hvis der under brugen bliver bliver skrabet huller i banen, skal der bruges gummiskraber til at fylde op med omkringliggende grus, der efterfølgende stampes til med fødderne.
 
Efter spillet skal banene fejes efter den ophængte fejeinstruktion og udstyret skal afleveres i samme stand og antal som det er udleveret. 
Sandved Tornemark Idrætsforening
Grønbrovej 1
4262 Sandved
Telefon: 91366336
E-mail: nicmar@mail.dk
CVR: 30402286
Log ind
   
Sandved Tornemark Idrætsforening | Grønbrovej 1 | 4262 Sandved | Tlf.: 91366336